Straeon am Dewi SantMynach yn y chweched ganrif oedd Dewi,
a oedd yn enwog ar hyd a lled ei wlad fel Cristion a dreuliodd ei fywyd yn gwasanaethu Duw a helpu eraill.
Darllenwch y straeon yma er mwyn darganfod yr hyn a wnaeth Dewi yn berson mor arbennig.

Teulu Brenhinol Dewi  
Mam Dewi  
Bedydd Dewi  
Dyddiau Ysgol Dewi  
Ymgartrefi yn Nhy Ddewi, Brwydrau gyda Beia  
Gwyrthiau  
Pererindod i Jeriwsalem  
Y Cyfarfod ym Mrefi  
Diwedd bywyd Dewi  
Rhigyfarch - y mynach a ysgrifennodd Hanes Dewi yn wreiddiol  
Dathlu Dydd Gwyl Dewi Dant