Pwy yw nawddsant Cymru?

Ton: In and Out the Windows

Pwy yw nawddsant Cymru? (x3)
Wel Dewi Sant yw ef.

Ble cafodd ef ei fagu?
Ar lannau Teifi lon.

Pwy oedd mam Sant Dewi?
Y Santes Non oedd hi.

Enw'r dad, beth ydoedd?
Y Brenin Sandde oedd.

Ble roedd ysgol Dewi?
Yng Nglyn y Rhosyn draw.

A wyddai ef am Iesu?
Bu drosto'n gennad gwir.

Pryd bu Dewi farw?
Ar Galan Mawrth ryw dro.

Dyma pan y dathlwn,
Ei wyl y diwrnod hwn.


NOL